Glossary

Just click on the appropriate letter of the alphabet below to find the word, acronym or term that you'd like explained.

AUD

Australian dollari

ABSOLUUTTINEN TUOTTO

Alarahaston arvon nousu tai lasku (ilmaistuna prosenttina substanssiarvosta) tietyllä jaksolla, toisin kuin suhteellinen tuotto, jolla tarkoitetaan alarahaston tiettynä ajanjaksona saavuttamaa tuottoa verrattuna sen viiteindeksiin tai johonkin muuhun mittapuuhun.

AGGRESSIIVISESTI HALLINNOITU

Alarahasto, jonka hallinnassa viiteindeksi huomioidaan suhteellisen vähäisessä määrin. Siihen liittyy yleensä suurempi kiertonopeus ja riski.

ALARAHASTO

Rahasto, johon kuuluu erillinen varoista ja velvoitteista muodostuva pooli ja jolla on oma sijoitustavoite, -politiikka ja nimellisvaluutta.

ALARAHASTON VIITEVALUUTTA

Valuutta, jossa alarahaston varat arvostetaan kirjanpitotarkoituksessa. Tämä ei välttämättä ole sama valuutta kuin alarahaston osuuslajien nimellisvaluutta tai alarahaston sijoitusten valuutta.

ALFA

Alfa Plus -luokan alarahastojen osalta alfalla tarkoitetaan sijoituksen riskikorjattua tuottoa.

ARVO

Arvotyyliä painottavien alarahastojen osalta nämä ovat alarahastoja, jotka sijoittavat ensisijaisesti sellaisiin osakearvopapereihin, joiden kaupankäyntihinta on alhainen suhteessa niiden perusarvoihin (ts. osingot, tulos, liikevaihto jne.) ja joita tästä syystä pidetään aliarvostettuina.

ARVOPAPERI

Siirtokelpoinen instrumentti, joka edustaa taloudellista arvoa. Arvopaperit jaetaan karkeasti seuraaviin ryhmiin: osakearvopaperit (yritysten osakkeet ja muut osakkeita vastaavat arvopaperit), velkakirjat (joukkolainat ja muut arvopaperistetun lainan muodot) sekä kaikki muut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin liittyy oikeus hankkia sellaisia siirrettäviä arvopapereita merkitsemällä tai vaihtamalla. Ks. Osakearvopaperi, Velkakirja ja Rahoitusjohdannaisinstrumentti